Tankefeltterapi.

 

Navnet tankefeltterapi kan gi intrykk av at dette er en kognitiv terapiform. Det er det ikke.  Det er mer korrekt å kalle Tankefeltterapi for en korttids psykoterapi. I tankefeltterapien bruker vi den kognitive delen av hjernen til å aktivere de minnene og følelsene, som ofte er underbevisste, som vi har behov for å redusere intensiteten i. Når vi befinner oss i de minnene og følelsene som begrenser oss, får vi kroppslige og emosjonelle reaksjoner på disse. Disse reaksjonene behandler vi så med tankefeltteknikkene, som er en lett tapping eller banking på spesifikke punkter på hånd, hode og kropp. Når vi gjør dette vil intensiteten i reaksjonen avta eller forsvinne helt. 

Ofte tror vi at vi vet hva som er årsaken til de forskjellige utfordringene vi har, ut i fra de minnene vi har tilgjengelig i hukommelsen, og som vi kan få fram ved å tenke på dem. Veldig ofte er dette imidlertid ikke den egentlige årsaken. Det er bare dette minnet som hjernen har koblet til utfordringen. Den egentlige årsaken ligger ofte begravd i underbevisstheten vår. 

 

Underbevisstheten inneholder informasjon om absoluttt alt som har skjedd med oss siden fosterstadiet, men denne informasjonen er vi ikke i stand til å bevisst finne fram. Under behandling med tankefeltterapi er det terapeutens oppgave å hjelpe deg til å komme i kontakt med denne underbevisste informasjonen, og å hjelpe deg å løse opp i de utfordringer dette gir.

Tankefeltterapi kan brukes ved et stort antall utfordringer, og de fleste klientene mine opplever raske og varige forbedringer i livskvalitet etter bare 5 behandlinger.

 

Jeg tilbyr behandling av:

 

  • STRESS

  • INDRE URO

  • SMERTER

  • FRYKT/REDSLER

  • NEDSTEMTHET

  • SORG

  • SINNE

  • SJALUSI

  • PRESTASJONSANGST

  • FØLELSESMESSIGE SJOKK

 

 

Priser:

 

En behandling på Lørenskog
Kr. 500.-

 

5 behandlinger på Lørenskog
Kr. 2.000.-

 

Ett hjemmebesøk
Kr. 1.000.-

 

5 hjemmebesøk
Kr. 4.000.-

 

Videosamtale
Kr. 500.-